Українською | English

BACKMAIN

You searched for: А. І. Іващенко

Found documents: 3

№ 2, 2019

Є. А. Поліщукд. е. н., професор, професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївА. І. Іващенкок. е. н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ (KPI) ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ МСБ

Y. A. PolishchukDoctor of science in Economics, professor, professor of corporate finance and controlling Department at Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanA. I. IvashchenkoPhD in Economics, associate professor, associate professor of corporate finance and controlling Department at Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

METHODOLOGY FOR CALCULATING KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPIS) FOR USING VARIOUS FINANCIAL AND CREDIT INSTRUMENTS BY SMES

№ 11, 2013

Н. О. Ширак. е. н., доцент кафедри фінансівА. І. Іващенкок. е. н., доцент кафедри фінансів, Донецький державний університет управління, м. Донецьк

НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ПРАКТИКУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. O. ShiraPhD in economy, associate professor of department of financesA. I. IvashchenkoPhD in economy, associate professor of department of finances Donetsk state University of management, Donetsk

DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE PRACTICE OF UKRAINIAN ENTERPRISES

№ 9, 2010

Н. С. Орловак. держ. упр., доцент кафедри «фінанси», Донецький державний університет управлінняА. І. Іващенкоаспірант кафедри «фінанси», Донецький державний університет управління

УДОСКОНАЛЕННЯ НАПРЯМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"