Українською | English

BACKMAIN

You searched for: І. В. Луняк

Found documents: 1

№ 10, 2015

І. В. Лунякк. е. н., доцент кафедри статистики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИМИ ФОРМАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

I. V. LuniakAssociate Professor of the Department of Statistics, SHEE «Vadym Hetman Kyiv National Economic University»

STATISTICAL ANALYSIS OF WAGES IN ORGANIZATIONAL AND LEGAL FORMS OF MANAGEMENT

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"