Українською | English

BACKMAIN

You searched for: І. І. Д’яконова

Found documents: 3

№ 11, 2020

І. І. Д’яконовад. е. н., професор, директор ННІ БТ «УАБС» Сумського державного університету, Сумський державний університет, м. СумиЮ. В. Cіняговськийаспірант, Сумський державний університет, м. Суми

РОЛЬ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ УЧАСНИКІВ БАНКІВСЬКОГО РИНКА В АНТИКРИЗОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ

I. D'yakonovaDoctor of Economic Sciences, Professor, director of the Institute of Business Technology Studies "Ukrainian Academy of Banking", Sumy State University, Sumy State University, SumyYu. SinyagovskiyPostgraduate student, Sumy State University, Sumy

ROLE OF TRANSPARENCY OF THE BANK MARKET PARTICIPANTS IN ANTI-CRISIS REGULATION

№ 9, 2017

І. І. Д’яконовад. е. н., професор, директор ННІБТ «УАБС» Сумського державного університету, Сумський державний університет, м. СумиЮ. Ю. Онопрієнкоаспірант, Сумський державний університет, м. Суми

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТНОГО ПОЛЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ БАНКУ

Iryna D'yakonovaDoctor of Economic Sciences, professor, director of the Institute of Business Technology Studies "Ukrainian Academy of Banking" Sumy State University, Sumy State University, SumyYuliia OnopriienkoPhD student of Sumy State University, Sumy

SCIENTIFIC AND METHODICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE OBJECTIVE FIELD OF STRATEGIC MANAGEMENT OF THE BANK'S FINANCES

№ 12, 2016

І. І. Д’яконовад. е. н., професор, професор кафедри міжнародної економіки, Сумський державний університет, м. СумиП. С. РодіоноваСтудент, Сумський державний університет, м. Суми

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ

I. I. DyakonovaD.Sc. (Economics), Professor, Professor of International Economics Department, Sumy State University, Sumy cityP. S. RodionovaStudent, Sumy State University, Sumy city

MODERN TRENDS OF VENTURE FINANCING IN UKRAINE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"