Українською | English

BACKMAIN

You searched for: Т. М. Іващук

Found documents: 1

№ 12, 2014

Е. В. Дробкокандидат наук з державного управління, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Національного університету водного господарства та природокористуванняТ. М. Іващукмагістр державної служби

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ЦЕРКВИ В СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ СВОБОДИ СОВІСТІ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ В УКРАЇНІ

E. V. DrobkoPhD in Public Administration, Associate Professor of Public Administration and Local Government, National University of Water Management and Nature Resources Use, RivneT. IvashchukMaster of State Service

IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL MECHANISMS OF THE GOVERNMENT AND THE CHURCH’S INTERACTION IN THE FREEDOM OF CONSCIENCE AND RELIGION’S AREA IN ТНЕ UKRAINE

ТОВ "ДКС Центр"