Українською | English

BACKMAIN

You searched for: Т. Б. Халавка

Found documents: 1

№ 9, 2015

Т. Б. Халавкааспірант кафедри європейської інтеграції Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ МОДЕЛІ МІЖЕТНІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ

T. B. KhalavkaPhD student of Odessa Regional Institute for Public Administration The National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

DETERMINATION OF THE MODEL OF INTERETHNIC RELATIONS IN BORDER REGIONS: THEORETICAL ASPECTS

ТОВ "ДКС Центр"