Українською | English

BACKMAIN

You searched for: С. О. Шевченко

Found documents: 3

№ 9, 2015

С. О. Шевченкод. держ. упр., доцент, зав. кафедри філософії, соціології державного управління Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Дніпропетровськ

МЕТОДИ ПРОФЕСІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

S. O. ShevchenkoDoctor of Public Administration, Assistant Professor, the Head of the Department of Philosophy and Sociology of Public Administration, Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration, National Academy of Public Administration under the President of the Ukraine, Dnipropetrovsk, Ukraine

METHODS OF PROFESSIONAL EVALUATION OF PUBLIC SERVICE STAFF

№ 4, 2011

С. О. Шевченкодоцент Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, кандидат педагогічних наук, доцент

УПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ – НЕВІДКЛАДНИЙ ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

№ 3, 2010

С. О. Шевченкодоцент, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, кандидат педагогічних наук

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У ВИМІРІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ: ЗДОБУТКИ ТА ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ ПРОБЛЕМИ (2005-2010 РР.)

ТОВ "ДКС Центр"