Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: С. Г. Власенко

Знайдено документів: 1

№ 8, 2016

С. Г. Власенкоаспірант кафедри філософії, теорії та історії державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ОПТИМІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

S. H. VlasenkoPostgraduate student of the Chair of Philosophy, Theory and History of Public Administration, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

OPTIMIZATION PRINCIPLES OF INSTITUTIONALIZATION OF POLITICAL AND ADMINISTRATIVE INTEGRATION IN DEMOCRATIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION

ТОВ "ДКС Центр"