Українською | English

BACKMAIN

You searched for: Р. Ю. Коваль

Found documents: 2

№ 8, 2015

Н. В. Ткаленкод. е. н., доцент кафедри менеджменту, Чернігівський національний технологічний університет, м. ЧернігівО. В. Михайловськак. е. н., доцент кафедри менеджменту, Чернігівський національний технологічний університет, м. ЧернігівН. В. Філіповак. е. н., доцент кафедри менеджменту, Чернігівський національний технологічний університет, м. ЧернігівР. Ю. Ковальмагістр, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ АВТОДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА

N. Tkalenkod. e. s., associate professor chair of management, Chernihiv state technological university, ChernihivO. Mykhailovskac. e. s., associate professor chair of management, Chernihiv state technological university, ChernihivN. Filippovac. e. s., associate professor chair of management, Chernihiv state technological university, ChernihivR. KovalMaster, Chernihiv state technological university, Chernihiv

INFORMATION SUPPORT OF MANAGEMENT OF ROAD CONSTRUCTION ENTERPRISES

№ 12, 2014

О. В. Михайловськак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Чернігівський національний технологічний університет, м. ЧернігівН. В. Філіповак. е. н., Чернігівський національний технологічний університет, м. ЧернігівР. Ю. Ковальмагістр, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

O. Mykhailovskac.e.s., associate professor chair of management, Chernihiv state technological university, ChernihivN. Filippovac.e.s., associate professor chair of management, Chernihiv state technological university, ChernihivR. KovalMaster, Chernihiv state technological university, Chernihiv

THE TERM OF DEVELOPMENT LOGISTICS` ENSURING SYSTEMS OF ROAD ECONOMY IN CHERNIHIV REGION

ТОВ "ДКС Центр"