Українською | English

BACKMAIN

You searched for: Р. С. Жмудський

Found documents: 1

№ 5, 2013

Р. С. Жмудськийаспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президенті України, м. Київ

АНАЛІЗ СУСПІЛЬНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАДИ

R. S. Zhmudskyicandidate, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

ANALYSIS OF PUBLIC ORIENTATION OF UKRAINIAN PUBLIC OFFICERS IN THE CONTEXT OF PROVISION OF GOVERNMENT POLITICAL RESPONSIBILITY

ТОВ "ДКС Центр"