Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: П. П. Мовчан

Знайдено документів: 1

№ 9, 2015

П. П. Мовчанаспірантка кафедри глобалізації, євроінтеграції та управління національною безпекою  Національної академії державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

P. P. Movchanpostgraduate student of the Department of globalistics, European integration and national security administration National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THEORETICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF EUROPEAN IDENTITY

ТОВ "ДКС Центр"