Українською | English

BACKMAIN

You searched for: О. О. Бутник

Found documents: 5

№ 4, 2020

О. О. Бутникк. держ. упр., доцент, доцент Науково-дослідного інститутуКиївського національного університету культури і мистецтв

ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ КРЕАТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ В УКРАЇНІ

O. ButnykPhD in Public Administration, Associate Professor,Associate Professor of the Research Institute Kyiv National University of Culture and Arts

PERSPECTIVES OF PUBLIC ADMINISTRATION OF CREATIVE ECONOMY IN UKRAINE

№ 5, 2018

О. О. Бутникк. держ. упр., доцент, доцент науково-дослідного інституту, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ З РОЗВИНУТИМИ РИНКОВИМИ ВІДНОСИНАМИ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

O. O. ButnykCandidate of Science in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Research Institute, Kyiv National University of Culture and Arts

ANALYSIS OF MODELS OF SOCIAL POLICY IN THE COUNTRIES WITH DEVELOPED MARKET RELATIONS: EXPERIENCE FOR UKRAINE

№ 3, 2016

О. О. Бутникк. держ. упр., доцент кафедри державного управління і права, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

O. O. ButnykPhD of Science in Public Administration, Associate Professor of department of Public Administration and Law, Kyiv National University of Culture and Arts

THE DEVELOPMENT OF THE STATE PERFORMANCE AUDIT OF PUBLIC FUNDS

№ 4, 2014

О. О. Бутникк. держ. упр., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

O. O. ButnykPhD of Science in Public Administration, Associate Professor of department of Public Administration and Local management, NUWMNRU, Rivne

ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN UKRAINE

№ 11, 2010

О. О. Бутникаспірант, РВПС НАН України

АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

ТОВ "ДКС Центр"