Українською | English

BACKMAIN

You searched for: О. Л. Петрик

Found documents: 1

№ 12, 2014

О. Л. Петрикздобувач кафедри соціальної економіки та ринкових відносин Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів

СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: СУТНІСТЬ І ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

O. L. Petrykcandidate of the Department of Social Economics and Market Relations Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

THE SYSTEM OF STATE GUARANTEES SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL STAFF: THE CONTEXT AND WAYS OF IMPROVEMENT

ТОВ "ДКС Центр"