Українською | English

BACKMAIN

You searched for: О. В. Новікова

Found documents: 1

№ 10, 2016

О. І. Біликк. е. н., доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, НУ «Львівська політехніка», м. ЛьвівО. В. НовіковаАсистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, НУ «Львівська політехніка», м. Львів

ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

O. BilykPhD in Economics docent at National University ‘Lviv Politechnik’, the Department of administrative and financial management, LvivA. NovikovaAssistant at National University ‘Lviv Politechnik’, the Department of administrative and financial management, Lviv

JUSTIFICATION WAYS TO OVERCOME CORRUPTION IN THE HEALTH SECTOR

ТОВ "ДКС Центр"