Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. В. Михайловська

Знайдено документів: 3

№ 10, 2017

Н. В. Ткаленкод. т. н., професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університет, ЧернігівО. В. Михайловськак. е. н., доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університетД. А. Войченкомагістрант, Чернігівський національний технологічний університет, Чернігів

ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ ЯК СПОСІБ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ «УРЯД-ГРОМАДСЬКІСТЬ»

N. V. TkalenkoDoctor of Economics, Professor of Public Management and Management of Organization Department, Chernihiv National University of Technology, ChernihivO. V. MykhailovskaPhD (Economic), Associate Professor of Public Management and Management of Organization Department, Chernihiv National University of Technology, ChernihivD. A. VoychenkoGraduate student, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

THE ELECTRONIC PETITIONS AS A METHOD OF THE COMMUNICATION INTERACTION IN THE SYSTEM "GOVERNMENT-PUBLIC"

№ 8, 2015

Н. В. Ткаленкод. е. н., доцент кафедри менеджменту, Чернігівський національний технологічний університет, м. ЧернігівО. В. Михайловськак. е. н., доцент кафедри менеджменту, Чернігівський національний технологічний університет, м. ЧернігівН. В. Філіповак. е. н., доцент кафедри менеджменту, Чернігівський національний технологічний університет, м. ЧернігівР. Ю. Ковальмагістр, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ АВТОДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА

N. Tkalenkod. e. s., associate professor chair of management, Chernihiv state technological university, ChernihivO. Mykhailovskac. e. s., associate professor chair of management, Chernihiv state technological university, ChernihivN. Filippovac. e. s., associate professor chair of management, Chernihiv state technological university, ChernihivR. KovalMaster, Chernihiv state technological university, Chernihiv

INFORMATION SUPPORT OF MANAGEMENT OF ROAD CONSTRUCTION ENTERPRISES

№ 12, 2014

О. В. Михайловськак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Чернігівський національний технологічний університет, м. ЧернігівН. В. Філіповак. е. н., Чернігівський національний технологічний університет, м. ЧернігівР. Ю. Ковальмагістр, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

O. Mykhailovskac.e.s., associate professor chair of management, Chernihiv state technological university, ChernihivN. Filippovac.e.s., associate professor chair of management, Chernihiv state technological university, ChernihivR. KovalMaster, Chernihiv state technological university, Chernihiv

THE TERM OF DEVELOPMENT LOGISTICS` ENSURING SYSTEMS OF ROAD ECONOMY IN CHERNIHIV REGION

ТОВ "ДКС Центр"