Українською | English

BACKMAIN

You searched for: О. Б. Дзюнь

Found documents: 1

№ 3, 2014

О. Б. Дзюньначальник відділу стратегії розвитку ринків фінансових послуг, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

СВІТОВИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ МЕГАРЕГУЛЯТОРА НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

O. DzyunHead of Strategy of Financial Services Development Unit, National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets

WORLD EXPERIENCE OF CREATING A MEGA-REGULATOR FOR THE FINANCIAL SERVICES MARKET

ТОВ "ДКС Центр"