Українською | English

BACKMAIN

You searched for: О. А. Шатило

Found documents: 1

№ 7, 2013

О. А. Шатилок. держ. упр., доцент кафедри менеджменту, Житомирський державний технологічний університет

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КООРДИНАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Oleksiy Shatyloсandidate's degree in public administration, Zhitomir State Technological University Department of Management Associate Professor

WORLD EXPERIENCE OF ECONOMIC AND ENERGY POLICY COORDINATION: ORGANIZATIONAL ASPECT

ТОВ "ДКС Центр"