Українською | English

BACKMAIN

You searched for: О. І. Дудка

Found documents: 1

№ 7, 2015

О. І. Дудказдобувач Академії муніципального управління, м. Київ

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Оlexandr Dudkacompetitor Municipal Management Academy, Kyiv

MODERN TOOLS OF STATE REGULATION OF AGRARIAN SECTOR ECONOMY

ТОВ "ДКС Центр"