Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. І. Дацій

Знайдено документів: 3

№ 3, 2019

О. І. Даційд. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи,Міжрегіональна академія управління персоналомІ. І. Туболецьк. е. н., доцент, доцент кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів,Університет митної справи та фінансівН. І. Шевченкок. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного управління та митного адміністрування, Університет митної справи та фінансів

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РІВНІ

Oleksandr DatsiiDoctor of Economics, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Interregional Academy of Personnel ManagementIryna TuboletsCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of State, Local and Corporate Finance, University of Customs and FinanceNataliia ShevchenkoCandidate of public management, Associate Professor, Associate Professor, Department of Public Administration and Custom Administration, University of Customs and Finance

INSTITUTIONAL MECHANISM FOR DEVELOPMENT OF STATE TAX POLICY AT THE TERRITORIAL LEVEL

№ 10, 2018

В. В. Шпачукдоктор наук з державного управління,Таврійський національний університет імені В.І. ВернадськогоО. І. Даційдоктор економічних наук,Міжрегіональна академія управління персоналом

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ БАЗИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ УКРАЇНИ

V. V. ShpachukDoctor of Science in Public Administration,Taurida National University named after V.I. VernadskyО. I. DatsiyDoctor of Economics,Interregional Academy of Personnel Management

PERIODIZATION OF THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF THE LEGAL BASIS OF PUBLIC ADMINISTRATION UKRAINE'S MARINE TRANSPORT

№ 4, 2010

О. І. Даційд.е.н., професор,РВПС України НАН України

ІНТЕГРАЦІЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СФЕРИ В ПРОЦЕСИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

ТОВ "ДКС Центр"