Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. В. Дацій

Знайдено документів: 7

№ 3, 2020

Л. М. Васільєвад. держ. упр., професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університетН. В. Даційд. держ. упр., професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університетВ. П. Залізнюкд. держ. упр., професор кафедри фінансів, банківської та страхової справи, Міжрегіональна Академія Управління персоналом

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

L. VasilievaDoctor of Sciences in Public Administration, professor, professor of the Department of Accounting, Taxation and Management of Financial and Economic Security, Dnipro State Agrarian and Economic UniversityN. DatsiiDoctor of Sciences in Public Administration, professor, professor of the department of economic theory, intellectual property and public administration, Zhytomyr National Agroecological UniversityV. ZalizniukDoctor of Sciences in Public Administration, professor of the department of Finance, Banking and Insurance of the Interregional, Academy of Personnel Management

EFFICIENCY OF FINANCIAL CONTROL IN THE PUBLIC GOVERNANCE SYSTEM

№ 8, 2019

Н. В. Даційд. держ. упр., проф., професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управлінняЖитомирського національного агроекологічного університетуВ. Я. Капитуламагістр спеціальності «Публічне управління та адміністрування» кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управлінняЖитомирського національного агроекологічного університетуВ. Д. Нуждамагістр спеціальності «Публічне управління та адміністрування» кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управлінняЖитомирського національного агроекологічного університету

ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНУ

Nadiia Datsiidoctor of sciences in public administration, professor, professor of the department of economic theory, intellectual property and public administrationZhytomyr National Agroecological UniversityViktor KapytulaMaster of specialty \"Public management and administration\" of the department of economic theory, intellectual property and public administrationZhytomyr National Agroecological UniversityVladyslav NuzhdaMaster of specialty \"Public management and administration\" of the department of economic theory, intellectual property and public administrationZhytomyr National Agroecological University

APPROACH TO THE FORMATION OF INNOVATION AND INFORMATION PROVISION OF THE REGION

№ 5, 2019

Н. В. Даційд. держ. упр., проф., професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управлінняЖитомирського національного агроекологічного університету

ПАРТИСИПАТИВНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП НАУКОВОГО УПРАВЛІННЯ В ЯКОСТІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОСВІТИ

Nadiia Datsiidoctor of sciences in public administration, professor, professor of the department of economic theory, intellectual property and public administrationZhytomyr National Agroecological University

PARTICIPATIVITY AS THE PRINCIPLE OF SCIENTIFIC MANAGEMENT IN THE QUALITY OF EDUCATION INCREASE

№ 1, 2013

Н. В. Даційд. держ. упр., доц., Академія муніципального управління

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

№ 9, 2010

Н. В. Даційк.е.н., доц., РВПС України НАН України

МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

№ 8, 2010

Н. В. Даційк.е.н., доц.,РВПС України НАН України

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР ГАРАНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

№ 7, 2010

Н. В. Даційк.е.н., доцент, РВПС України НАН України

ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В ДЕРЖАВНІЙ ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ

ТОВ "ДКС Центр"