Українською | English

BACKMAIN

You searched for: Л. В. Майорова

Found documents: 1

№ 11, 2013

Л. В. Майороваздобувач Академії муніципального управління

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

L. V. Mayorovaapplicant Academy of Municipal Management

FEATURES DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF LABOR POTENTIAL IN THE CONTEXT OF SOCIAL POLICIES

ТОВ "ДКС Центр"