Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: К. В. Дубич

Знайдено документів: 4

№ 10, 2017

К. В. Дубичд. н. з державного управління,професор кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України , м. Київ

ФАКТОРИ ТІНІЗАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

K. V. DubychDoctor of Public Administration, professor of the Department of Public Administration and Administration of the Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine, Kyiv

FACTORS OF TINNIZATION OF THE LABOR MARKET OF UKRAINE

№ 5, 2017

  К. В. Дубичд. н. з державного управління, професор кафедри соціальної політики, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, м. КиївК. В. Данилюкздобувачка, асистент викладача кафедри менеджменту та публічного управління Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне

PESTL-АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПАЛІАТИВНОЮ ТА ХОСПІСНОЮ ДОПОМОГОЮ В УКРАЇНІ

K. V. DubychPhD in Public Administration, Professor of Social Policy, National Pedagogical Dragomanov University, KyivK. DanilukZdobuvachka, assistant lecturer in management and public administration in Rivne State Humanitarian University, Rivne

PESTL-ANALYSIS OF CURRENT GOVERNMENT PALLIATIVE AND HOSPICE CAREIN UKRAINE

№ 3, 2015

К. В. Дубичк. пед. н., доцент, докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України м. Київ

СУЧАСНА СИСТЕМА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

K. V. DubychPh.D. in Pedagogy, Associate Professor, Post-Doctoral Student of the Social and Humanitarian Policy Faculty, the National Academy of Public Administration, Office the President of Ukraine, Kyiv

THE MODERN SYSTEM OF SOCIAL SERVICES IN UKRAINE

№ 12, 2014

К. В. Дубичк. пед. н., доцент, докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

K. V. DubychPh.D. in Pedagogy, Associate Professor, Post-Doctoral Student of the Social and Humanitarian Policy Faculty, the National Academy of Public Administration, Office the President of Ukraine, Kyiv

THE CURRENT STATE, CHALLENGES AND THE WAYS TO IMPROVE SOCIAL SERVICES STAFFING IN UKRAINE

ТОВ "ДКС Центр"