Українською | English

BACKMAIN

You searched for: Д. П. Єфремов

Found documents: 1

№ 10, 2015

Д. П. Єфремовк. е. н., докторант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МІГРАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТА ПРЕВЕНТИВНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

D. P. IefremovPhD, doctoral, Kiev National Economic University Named After Vadym Hetman, Kiev

INTELLECTUAL CAPITAL MIGRATION AND PREVENTIVE POLICY OF THE STATE

ТОВ "ДКС Центр"