Українською | English

BACKMAIN

You searched for: Г. В. Ортіна

Found documents: 4

№ 10, 2015

Г. В. Ортінадокторант Академії фінансового управління Міністерства фінансів України

ВПЛИВ ТЕНДЕНЦІЙ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

G. V. Ortinadoctoral student Academy of Financial Management  Ministry of Finance of Ukraine

INFLUENCE OF GLOBALIZATION TRENDS IN TERMS OF SUPPORT ANTI-CRISIS STRATEGY IN THE PROCESS OF THE REALIZATION OF THE STATE ECONOMICAL POLICY

№ 4, 2017

Г. В. Ортінадокторант Академії фінансового управління Міністерства фінансів України

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК НАПРЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

G. V. Ortinadoctoral student Academy of Financial Management Ministry of Finance of Ukraine

CLUSTERING AS FOR EXAMPLE STATE ANTI-CRISIS STRATEGY ECONOMICS DEVELOPMENT

№ 3, 2016

Г. В. Ортінадокторант Академії фінансового управління Міністерства фінансів України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

G. V. Ortinadoctoral student Academy of Financial Management Ministry of Finance of Ukraine

FOREIGN EXPERIENCE OF GOVERNMENT STRATEGIES ECONOMICS DEVELOPMENT

№ 2, 2015

Г. В. Ортінадокторант Академії фінансового управління Міністерства фінансів України

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ І НАСЛІДКИ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ ЯК ОБ'ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ

G. V. Ortinadoctoral student Academy of Financial Management  Ministry of Finance of Ukraine

CAUSES AND CONSEQUENCES OF ECONOMIC CRISIS IN THE MARKET ECONOMY AS THE OBJECT OF GOVERNMENT INFLUENCE

ТОВ "ДКС Центр"