Українською | English

BACKMAIN

You searched for: В. С. Колтун

Found documents: 3

№ 1, 2018

В. С. Колтундоктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР У ПРОЦЕСАХ КОНСОЛІДАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

V. S. Koltundoctor of science in public administration, docent, professor of the Department of Regional Government, Local Government and City Administration National Academy of Public Administration by the President of Ukraine

PUBLIC SPACE IN THE PROCESSES OF CONSOLIDATION OF TERRITORIAL COMMUNITIES

№ 2, 2015

В. С. Колтункандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГНОЗНОЇ ТА ПЛАНУВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЙ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ СКЛАДНОЇ ДИНАМІЧНОЇ ЦИКЛІЧНОСТІ

V. S. KoltunPh.D. Public Administration, docent, Associate Professor of the Department of Regional Government, Local Self-Government and City Administration National Academy of Public Administration by the President of Ukraine

IMPLEMENTATION OF FORECASTING AND PLANNING FUNCTIONS OF LOCAL GOVERNMENTS IN THE COMPLEX DYNAMIC CYCLING

№ 1, 2015

В. С. Колтункандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

ЗАКОНОМІРНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ ЯК КОНТЕКСТ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

V. S. Koltuncandidate of science in public administration, docent, Associate Professor of the Department of Regional Government, Local Government and City Administration National Academy of Public Administration by the President of Ukraine

PATTERNS IN ECONOMIC DEVELOPMENT AREAS AS CONTEXT FUNCTIONING OF LOCAL GOVERNMENT

ТОВ "ДКС Центр"