Українською | English

BACKMAIN

You searched for: В. В. Клочан

Found documents: 1

№ 10, 2014

В. В. Клочандоктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій та права, Миколаївський національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РАЙОННИХ РАД

V. V. Klochandoctor of economic Sciences, associate Professor, head of Department of management of organizations and law, Mykolayiv national agrarian University

ORGANIZATIONAL BASIS FOR FUNCTIONING OF DISTRICT COUNCILS

ТОВ "ДКС Центр"