Українською | English

BACKMAIN

You searched for: В. В. Даценко

Found documents: 1

№ 5, 2012

В. В. Даценкок .е. н., Дніпропетровська державна фінансова академіяН. І. Шевченкок. держ. упр., Дніпропетровська державна фінансова академія

ГАРАНТУВАННЯ ФІНАСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

ТОВ "ДКС Центр"