Українською | English

BACKMAIN

You searched for: І. Р. Будько

Found documents: 1

№ 12, 2016

І. Р. Будькоздобувач кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

I. R. BudkoDnepropetrovsk State Agrarian and Economic University

CLUSTERING AS A MECHANISM OF INNOVATION DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ТОВ "ДКС Центр"