Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. П. Мігус

Знайдено документів: 1

№ 8, 2017

І. П. Мігусд. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та економічної безпеки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, (м. Черкаси)К. В. Карповак. е. н., доцент, професор кафедри доцент кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності, ПрАТ «Міжрегіональна академія управління персоналом»Я. С. Ковальздобувач, ПрАТ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

ВАЖЕЛІ ДЕРЖАВНОГО АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ З ТОЧКИ ЗОРУ ВИНИКНЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

Iryna MihusDoctor of Economic Science, Professor, Head of the Management and Economic Security Department Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky (Cherkasy)Kristina KarpovaPh.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Security Management, Law enforcement and anti-corruption activities PJSC "Interregional Academy of Personnel Management"Yana KovalResearcher, PJSC "Interregional Academy of Personnel Management"

THE LEVERS OF STATE CRISIS MANAGEMENT OF BANKS IN TERMS OF THE EMERGENCE OF THE CRISIS

ТОВ "ДКС Центр"