Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Є. А. Вилгін

Знайдено документів: 4

№ 1, 2019

Є. А. Вилгінк. держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування,Міжрегіональна академія управління персоналом

ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Evgen VilginPh.D., Associate Professor of the Department of Public AdministrationInterregional Academy of Personnel Management

TOOLS FOR IMPROVING THE RESULTS OF THE REGIONAL INVESTMENT AND BUILDING COMPLEX FUNCTIONING

№ 2, 2018

Є. А. Вилгінк. держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом

ГРОМАДСЬКІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ОБ'ЄДНАННЯ ЯК ІНСТИТУТИ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Evgen VilginPh.D., Associate Professor of the Department of Public Administration Interregional Academy of Personnel Management

PUBLIC AND PROFESSIONAL ASSOCIATIONS AS INSTITUTE FOR REGULATION OF REGIONAL INVESTMENT AND BUILDING COMPLEX

№ 1, 2018

Є. А. Вилгінк. держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Evgen VilginPh.D., Associate Professor of the Department of Public Administration Interregional Academy of Personnel Management

STATE REGULATION OF DEVELOPMENT OF CLUSTERIZATION OF THE REGIONAL INVESTMENT AND BUILDING COMPLEX

Е. А. Вилгинк. гос. упр., доцент кафедры публичного администрирования, Межрегиональная академия управления персоналом

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКСА

№ 4, 2011

Є. А. Вилгінаспірант Академії муніципального управління

ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

ТОВ "ДКС Центр"