Українською | English

MAIN


Editorial office: 04112, Kyiv, 18/29, Dorogozhytska str., Ukraine


Mailing address: 04112, Kyiv, 18/29, Dorogozhytska str., Ukraine


Phone: (044) 223-26-28, (044) 458-10-73


Fax: (044) 458-10-73


E-mail: economy_2008@ukr.net

Мапа

ТОВ "ДКС Центр"